Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SPORTSKA REGATA „GAJETA KUP“
Propozicije o prijavi i sudjelovanju na regati

OPĆI DIO

Gajeta, tip broda koji konkurira u natjecanju, u načelu nije ni zamišljen ni građen kao brod za brzu plovidbu. Ovaj brod građen je kao višenamjenski brod, brod za opsluživanje prekomorskog posjeda, a to znači prije svega prijevoz dobara do matične luke. To je težački teški brod, koji nije namijenjen natjecanju, a glavno mu je obilježje čvrstina i stabilnost.
Stoga se natjecatelje moli da prilikom plovidbe u samoj regati poštuju pravila o izbjegavanju sudara na moru, ali i da uzimaju u obzir manevarske nedostatke ovog tipa broda.

POSEBNI DIO

Regata se održava slijedeću nedjelju nakon regate „Latinsko idro“, u popodnevnim satima. O terminu održavanja Organizator će obavijestiti natjecatelje u Raspisu natjecanja.
Regata se održava u Murteru, tj. u uvali Hramina. Mjesto i način starta te rutu određuje na dan natjecanja Regatni odbor zavisno od meteoroloških prilika.
Ovisno o vremenskim prilikama na dan održavanja regate, Regatni odbor zadržava pravo na odgodu ili otkazivanje regate.

ORGANIZATOR

Organizator natjecanja je Udruga Latinsko idro iz Murtera
Organizacijski odbor čine izabrani predstavnici Organizatora, suorganizatora i sponzora.
Regatni odbor čine tri člana, koje imenuje Organizacijski odbor.

PRIJAVE

Raspis natjecanja radi organizator najkasnije 20 dana prije natjecanja i javno ga objavljuje u medijima, putem društvenih mreža i internetskih stranica, izravnim obavještavanjem i na druge načine.
Prijava za regatu vrši se na posebnom obrascu, za vrijeme sastanka kormilara.

KATEGORIJE

Brodovi se natječu samo u kategoriji gajeta (5,30 – 7,00 m dužine), a svi ostali, ukoliko ne spadaju u tu kategoriju, natječu se izvan konkurencije.

PRAVILA NATJECANJA

Sastanak kormilara održava se na Staroj rivi na Hramini jedan sat prije starta prvog plova.

U okviru natjecanja plovi se samo tradicionalnim latinskim jedrom. Ostali sudionici u regati koji nemaju takvo jedro plove izvan konkurencije.

Dužina jedra po lantini je ograničena. Maksimalna dužina jedra ne smije iznositi više od unutrašnje dužine broda (dužina između opasa) pomnožene sa koeficijentom 1,6. Organizator zadržava pravo tolerancije od 0,5% uslijed mjerne pogreške.

Osnovnu posadu čine skiper i još dva člana. Poželjno je i preporuča se da svaka posada primi na brod djecu i zainteresirane goste, jer regata ima i odgojni cilj.

Regata se održava po principu jedrenja „u štap“, tj. okretanja privjetrinskih i zavjetrinskih oznaka (bova) kako odredi Regatni odbor na  sastanku kormilara.

Start regate je po principu „letećeg“ starta, tj. nalazi se između regatnog broda i oznake s lijeve strane.

Prilikom okretanja na vitar dopuštena je upotreba vesla (považanje) sve dok brod ne uvatibrivu. Nakon toga veslo se mora svrći. Bilo koja druga uporaba vesla (izuzev izbjegavanja opasnosti ili dopuštenja od strane Regatnog odbora) diskvalificira plovilo iz daljnjeg natjecanja.

U slučaju iznimno slabog vjetra moguće je skraćenje rute, o čemu će regatni odbor pravovremeno obavijestiti sve natjecatelje unaprijed dogovorenim znakom.

PREGLED BRODOVA

Pregled brodova i opreme vrši posebno Povjerenstvo koje imenuje Regatni odbor. Regatni odbor može na preporuku Povjerenstva diskvalificirati posadu kojoj oprema i brod nisu u skladu s propozicijama.

PROSVJEDNO VRIJEME

Prosvjedi se ulažu nakon regate, najkasnije jedan sat nakon prolaska brodice prosvjednika kroz cilj, na brodu Regatnog odbora.

NAGRADE

Tri najbolje plasirana broda dobivaju nagrade. Osim natjecateljskih, postoje i nagrade kojima se potiču temeljni ciljevi Latinskog idra – izvornost, mladost, iskustvo i čast.

ODGOVORNOST

Svaka brodica i svi natjecatelji sudjeluju na regati na vlastitu odgovornost. Organizator otklanja svaku odgovornost za moguće štete ili nezgode natjecatelja, brodica ili trećih osoba, bilo na moru ili kopnu prije, za vrijeme i poslije regate, ili od posljedica proizašlih od same regate.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.