Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

VESLAČKA REGATA „DIDOVIN VESLUN“
Propozicije o prijavi i sudjelovanju na regati

OPĆI DIO

Prva zadaća veslačke regate „Didovinveslun“ nije natjecanje ni pobjeda, ali nije ni bilo kakvo sudjelovanje. Prvi je cilj oživljavanje sjećanja na jedan način života na moru i korištenja jednog specifičnog broda. Zato svaka izvornost u izgledu, opremi ili načinu veslanja natjecatelju osigurava stanovitu prednost u vidu nagrade ili nekom drugom obliku.

Gajeta, tip broda koji konkurira u natjecanju, u načelu nije ni zamišljen ni građen kao brod za brzu plovidbu. Ovaj brodgrađen je kao višenamjenski brod, brod za opsluživanje prekomorskog posjeda, a to znači prije svega prijevoz dobara do matične luke. To je težački teški brod, koji nije namijenjen natjecanju, a glavno mu je obilježje čvrstina i stabilnost.

Stoga se natjecatelje moli da prilikom plovidbe u samoj regati poštuju pravila o izbjegavanju sudara na moru, ali i da uzimaju u obzir manevarske nedostatke ovog tipa broda.

POSEBNI DIO

Regata se održava u sklopu programa manifestacije „Dani Latinskog idra“.U pravilu se održava prvu nedjelju iza Male Gospe.
Regata se održava u uvali Hraminaa start je u pravilu uvijek sa stare rive u Murteru. Mjesto i način starta te rutu određuje na dan natjecanja Regatni odbor zavisno od meteoroloških prilika.
U slučaju nepovoljnih meteoroloških uvjeta regata se najprije odgađa za kasniji termin u istome danu, a ako su vremenske prilike takve da se regata ne može održati u istom danu, onda za slijedeću nedjelju u istom terminu, o čemu odlučuje organizator i najavljuje to u Raspisu natjecanja.U slučaju da se ni u  rezervnom terminu  ne može održati, u slučaju više sile i u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih posada – 4 minimalno – natjecanje će za tu godinu biti otkazano.

ORGANIZATOR

Organizator natjecanja je Udruga Latinsko idro iz Murtera
Organizacijski odbor čine izabrani predstavnici Organizatora, suorganizatora i sponzora.
Regatni i sudački odbor čine 4 suca, po jedan iz četiri otočka mjesta (Betina, Jezera,Murter i Tisno). Na čelu je Glavni sudac kojega imenuje Organizacijski odbor. Suce delegiraju mjesta za svaku godinu. Glavni sudac se imenuje do opoziva.

PRIJAVE

Raspis natjecanja radi organizator najkasnije 20 dana prije natjecanja i javno ga objavljuje u medijima, putem društvenih mreža i internetskih stranica, izravnim obavještavanjem i na druge načine.
Prijava za regatu vrši se na posebnom obrascu, o čemu će Organizator pravovremeno obavijestiti natjecatelje.

KATEGORIJE

Brodovi se natječu u jednoj kategoriji:
GAJETA – dužina broda od 5,30 do 7 metara

PRAVILA NATJECANJA

Organizator će upriličiti javno izvlačenje startnih pozicija uoči natjecanja. Mjesto  i vrijeme javnog izvlačenja startnih pozicija, organizator će navesti u Raspisu natjecanja.

Sastanak kormilara održava se na Staroj rivi na Hramini jedan sat prije starta natjecanja. Na sastanku kormilara natjecatelji će dobiti proceduralne upute o samom natjecanju.

U okviru natjecanja plovi se samo gajetomkoja je građena tradicionalnim načinom gradnje.

Budući da danas svi brodovi imaju motore i propelere, takvi se moraju pojaviti i na startu. Skidanje bilo kojeg dijela opreme nije dopušteno. Eventualni natjecatelji u brodovima koji nikad nisu imali ugrađeni motor i propeler, dobro su došli.

Svaka ekipa može prijaviti do 9 veslača, uključujući kormilara. Tijekom regate u gajeti može biti maksimalno 4 veslača i jedan kormilar. Ovisno o dužini rute, Regatni odbor može odlučiti da se tijekom veslanja pojedini veslač može zamijeniti rezervnim članom iz pratećeg čamca. Takva izmjena se obavlja prema posebnim pravilima koje će Regatni odbor obznaniti natjecateljima prilikom sastanka kormilara.

PREGLED BRODOVA

Pregled brodova i opreme vrši posebno Povjerenstvo koje imenuje Regatni odbor. Regatni odbor može na preporuku Povjerenstva diskvalificirati posadu kojoj oprema i brod nisu u skladu s propozicijama.

PROSVJEDI

Tijekom utrke, posada koja smatra da je iz bilo kojega razloga oštećena postupkom konkurentske posade može iskazati  protest  (zastavicom koju podiže kormilar).Po prilasku suca, kormilar usmeno iskazuje protest.

Sudac može donijeti odluku na licu mjesta i penalizirati uzročnika opstrukcije, ili to učiniti po završetku utrke.

NAGRADE

Pobjedniku regate “Didovinveslun” dodjeljuje se prijelazni trofej “Velika sohasv.Roka”. Trajni vlasnik trofeja je Udruga Latinsko idro. Ime pobjedničke ekipe se trajno upisuje na trofej.Trofej se uručuje po završetku natjecanja i služi za fotografiranje i za druge promidžbene aktivnosti. Nakon završetka događaja, trofej se vraća u Muzej drvene brodogradnje u Betini gdje je izložen tijekom godine. Muzej preuzima obvezu i odgovornost za čuvanje trofeja.
Pobjednik dobija i novčanu nagradu. O  novčanoj nagradi za svaku godinu  odlučuje Organizacijski odbor i njezin iznos objavljuje  u Raspisu natjecanja.
Prve tri ekipe dobiti će medalje , a svi sudionici povelju o sudjelovanju na regati.

ODGOVORNOST

Svaka brodica i svi natjecatelji sudjeluju na regati na vlastitu odgovornost. Organizator otklanja svaku odgovornost za moguće štete ili nezgode natjecatelja, brodica ili trećih osoba, bilo na moru ili kopnu prije, za vrijeme i poslije regate, ili od posljedica proizašlih od same regate.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.