Skip to content Skip to footer
1. DSC_3910-1
LATINSKO IDRO
Udruga za promicanje vrijednosti drvenog broda i tradicionalnih načina plovidbe
Prva regata s latinskim jedrom
Mala skupina entuzijasta pokrenula je prvu regatu s latinskim jedrom u Murteru 1998. godine. Ideja je bila, s jedne strane, da se pokuša mobilizirati posljednje idrače, a s druge strane da se nove generacije upozna s jednim drugačijem svijetom u kojemu je nastajala, rasla i oblikovala se specifična tradicija gradnje i upotrebe broda. Na prvoj plovidbi sudjelovalo je 7 brodova jer ih se samo toliko uspjelo armati - opremiti tradicijskim jedrima.
Školska gajeta Kurnatarica
Udruga Latinsko idro izgradila je školsku gajetu Kurnataricu, dugu 6,66m i široku 2,50m. Brod je sagradio Ljubomir Ante Fržop, poznati betinski brodograditelj. Porinuta je u lipnju 2007. godine i već je plovila na brojnim regatama i edukativnim plovidbama za djecu, sudjelovala na najvećim festivalima mora i pomorske kulture. Svrha Kurnatarice je educirati djecu, osposobiti buduće brodograditelje i naučiti mlađe generacije kako održavati i opremati brod te njime upravljati.
Kuća Latinskog idra
U rujnu 2019. godine Župa sv. Mihovila i udruga Latinsko idro sklopili su Ugovor o zakupu poslovnog prostora u Murteru, na predjelu Hramine, kat.oznake č.zgr. 863 k.o.Murter-Betina. Kuća Latinskog idra nosi duboko značenje za udrugu, jer ono stvara sredinu u kojoj je moguće raditi, surađivati i proširiti svoje djelovanje. Od osnivanja udruge Latinsko idro, davne 1998. godine do rujna 2019. godine, udruga nije imala vlastiti prostor za korištenje.
Najbrojnija ljetna škola jedrenja
Kroz ljeto 2021. godine udruga Latinsko idro održala je, još jednu u nizu, ljetnu školu jedrenja "Škola u gajeti" za djecu i mlade. Plovilo se murterskim akvatorijem u drvenim tradicionalnim brodovima na latinsko jedro. Kroz školu jedrenja, djeca su učila teorijska i praktična znanja kako bi unutar udruge i samostalno nastavila primjenjivati naučena znanja i vještine. Ljetnu školu jedrenja 2021. godine pohađalo je 27 polaznika.
1998.
2007.
2019.
2021.
Školska gajeta Kurnatarica

Temeljna je misao Udruge Latinsko idro da pomorsku baštinu i posebnost mogu održati i produžiti u trajanju samo oni koji dolaze. Zato je kao simboličan čin vjere u nove naraštaje izgradila brod upravo za njih – novu staru gajetu Kurnataricu, dugu 6,66 m i široku 2,50 m. Pokreće je latinsko jedro i vesla, a alternativno motor. Brod je sagradio Ljubomir Ante Fržop, poznati betinski brodograditelj. Porinuta je u lipnju 2007. godine i već je plovila na brojnim regatama i edukativnim plovidbama za djecu, sudjelovala na najvećim festivalima mora i pomorske kulture kao što su Venecija, Brest, Morbihan, Sete…Svrha Kurnatarice je educirati djecu, osposobiti buduće brodograditelje i naučiti mlađe generacije kako održavati i opremati brod te njime upravljati.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.