Skip to content

O NAMA

Danas se čitav duhovni svijet nacije može pojednostavljeno svesti na dva suprotstavljena pojma: Globalizacija i identitet. Fizičko okruženje ovoga skupa (sajam nautike) pokazuje ovo stanje duha na najizravniji način. S jedne strane sofisticirani brodovi i tehnologije, s druge, sramežljivi pokušaji da se nešto učini, ili barem kaže, o potrebi izgradnje vlastite, i specifične, slike o sebi i svojim posebnostima. Dakle, o Hrvatskoj, koja unatoč golemoj pomorskoj baštini, ne živi sa svojim morem. Razmišljajući o globalizaciji i o identitetu pokrenuli smo prije osam godina jednu regatu s latinskim jedrima. Ideja je bila, s jedne strane, da se pokuša mobilizirati posljednje idrače, a s druge, da se neupućene upozori na jedan svijet u kojemu je nastajala, rasla i oblikovala se specifična tradicija gradnje i upotrebe broda. Ova je regata kasnije prerasla u projekt, ambiciozan po ciljevima i skroman u realizaciji koji bi se otprilike i za ovu prigodu mogao objasniti ovako. Projekt Latinsko idro je emocionalni odmak od svega na što nas danas podsjećaju moderna i sofisticirana jedra u našim portima, iskreni odmak prema baštini i svemu što smo bili a u duši nismo prestali biti - uvažavajući istodobno sve pogodnosti suvremenog načina plovidbe. Ovo jedro drži u neprekinutoj vremenskoj vezi Murterine i Betinjane u velikoj zajednici mediteranskih naroda, te ih tako čini diljenicima jedne goleme pomorske tradicije koje se - unatoč svim mijenama na hrvatskoj obali Jadrana - nisu nikada odrekli. Valjda i neće.

0
Regate
0 k+
Posjetitelja
0
Natjecatelja

LATINSKO IDRO

Latinsko idro ustvari nije ni brod ni jedro, ni regata ni turistička fešta… Latinsko idro je podsjetnik na jedan način života, na jedan izniman prostor, na jedan duhovni svijet i njegovo postojanje. Latinsko idro je sinteza svih djelatnosti i postupaka, svih znanja i obrta, svih pomorskih vještina i iskušenja, stanja duha i vjerovanja, svega što se plelo po ovom čudesnom akvatoriju. A u ishodištu svega toga je stajao brod. On je bio stožer oko kojega se sve vrtjelo. Ništa na ovoj neobičnoj točki Jadrana nije bilo moguće bez njega i njegova jedra. Kao i u knjizi Postanka: sve je bilo brod i sve je po njemu postalo. Mi smo on sam. Latinsko idro – to smo mi.

OSNOVANO1998.

Prva regata s latinskim jedrom

Mala skupina entuzijasta pokrenula je prvu regatu s latinskim jedrom u Murteru 1998. godine. Ideja je bila, s jedne strane, da se pokuša mobilizirati posljednje idrače, a s druge strane da se nove generacije upozna s jednim drugačijem svijetom u kojemu je nastajala, rasla i oblikovala se specifična tradicija gradnje i upotrebe broda. Na prvoj plovidbi sudjelovalo je 7 brodova jer ih se samo toliko uspjelo armati - opremiti tradicijskim jedrima.

Školska gajeta Kurnatarica

Udruga Latinsko idro izgradila je školsku gajetu Kurnataricu, dugu 6,66m i široku 2,50m. Brod je sagradio Ljubomir Ante Fržop, poznati betinski brodograditelj. Porinuta je u lipnju 2007. godine i već je plovila na brojnim regatama i edukativnim plovidbama za djecu, sudjelovala na najvećim festivalima mora i pomorske kulture. Svrha Kurnatarice je educirati djecu, osposobiti buduće brodograditelje i naučiti mlađe generacije kako održavati i opremati brod te njime upravljati.

Kuća Latinskog idra

U rujnu 2019. godine Župa sv. Mihovila i udruga Latinsko idro sklopili su Ugovor o zakupu poslovnog prostora u Murteru, na predjelu Hramine, kat.oznake č.zgr. 863 k.o.Murter-Betina. Kuća Latinskog idra nosi duboko značenje za udrugu, jer ono stvara sredinu u kojoj je moguće raditi, surađivati i proširiti svoje djelovanje. Od osnivanja udruge Latinsko idro, davne 1998. godine do rujna 2019. godine, udruga nije imala vlastiti prostor za korištenje.

Najbrojnija ljetna škola jedrenja

Kroz ljeto 2021. godine udruga Latinsko idro održala je, još jednu u nizu, ljetnu školu jedrenja "Škola u gajeti" za djecu i mlade. Plovilo se murterskim akvatorijem u drvenim tradicionalnim brodovima na latinsko jedro. Kroz školu jedrenja, djeca su učila teorijska i praktična znanja kako bi unutar udruge i samostalno nastavila primjenjivati naučena znanja i vještine. Ljetnu školu jedrenja 2021. godine pohađalo je 27 polaznika.
1998.
2007.
2019.
2021.