Skip to content Skip to footer

FLAG „Galeb“ odabrao projekt „Kuća latinskog idra“

Udruga Latinsko idro prijavila se na natječaj FLAG-a za provedbu Mjere 2.1.1. “Razvoj društveno kulturnog sadržaja povezanog sa lokalnom ribarskom I pomorskom baštinom”, objavljenog dana 31. prosinca 2019. godine na mrežnim stranicama FLAG-a “Galeb”. Upravni odbor FLAG-a “Galeb” odabrao je projekt Udruge Latinsko idro pod nazivom “Kuća latinskog idra”, ukupne vrijednosti projekta u iznosu od…

Read more

Započela provedba projekta „JEDRO“

Udruga Latinsko idro jedan je od partnera projekta „JEDRO“. Projekt adresira probleme neodgovarajućih uvjeta rada i kapaciteta udruga za održivo društveno djelovanje u otočnim zajednicama. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu življenja u Općini Murter-Kornati i širem okruženju osnivanjem društvenog razvojnog centra. Projekt doprinosi rješavanju ključnih problema i potreba ciljnih skupina i lokalne zajednice uspostavom Društvenog…

Read more

Udruga Latinsko idro postala član Udruženja pomorskih muzeja Mediterana

Udruga Latinsko idro postala je novi član Udruženja pomorskih muzeja Mediterana (AMMM). U Udruženju djeluje preko 50 muzeja, udruga i organizacija iz raznih zemalja Mediterana koje se brinu o pomorskoj baštini svog zavičaja. Na sljedećem 26. Forumu pomorskih muzeja Mediterana, koji će se organizirati u Barceloni u listopadu 2021., Latinsko idro će predstaviti svoj rad.

Read more

FLAG „Galeb“ odabrao projekt „Dani latinskog idra“

Udruga Latinsko idro prijavila se na natječaj FLAG-a za provedbu Mjere 1.1.1. “Promocija lokalnog ribarstva, akvakulture, gastronomije i maritimne baštine”, objavljenog dana 23. prosinca 2019. godine na mrežnim stranicama FLAG-a “Galeb”. Upravni odbor FLAG-a “Galeb” odabrao je projekt Udruge Latinsko idro pod nazivom “Dani latinskog idra”, ukupne vrijednosti projekta u iznosu od 126.586,46kn. Projekt DLI…

Read more

Galerija slika na otvorenom „Pogled u prošlost“

Izložba radova Austrijskog umjetničkog fotografa Georga Gindla s motivima Latinskog idra postavljena tijekom subote na fasadama murterske ulice Luke, podarila je mjestu idealnu kulisu sačinjenu od motiva morskih tradicionalnih kadrova uklopljenih u tradiciju kamenih fasada, tvoreći tako iznimno lijepu galeriju na otvorenom koja je oživjela pješačku zonu. Velika sreća u zajednici imati, ne samo gosta…

Read more

Isplovila Kurnatarica puna djece

Udruga Latinsko idro tijekom ljetnih mjeseci tradicionalno održava projekt Škola u gajeti – školu jedrenja za djecu i mlade, unutar murtersko-betinskog akvatorija. U tijeku škole jedrenja mentori sa djecom plove u školskog gajeti Kurnatarica na latinsko jedro, koja je u vlasništvu udruge Latinsko idro, kako bi djecu podučili pomorskim vještinama. Škola jedrenja se održava u…

Read more

Kuća Latinskog idra

Projekt Kuća Latinskog idra je uređenje i opremanje postojeće građevine koju je udruga Latinsko idro dobila na korištenje od Župe sv.Mihovila Murter, u vremenskom trajanju od deset godina. Kuća Latinskog idra nosi duboko značenje koje uključuje stvaranje jedne inovativne, komunikativne i kreativne sredine u kojoj je moguće raditi, surađivati, dijeliti inicijative i ideje te proširiti…

Read more

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.