Skip to content Skip to footer

Isplovila Kurnatarica puna djece

Udruga Latinsko idro tijekom ljetnih mjeseci tradicionalno održava projekt Škola u gajeti – školu jedrenja za djecu i mlade, unutar murtersko-betinskog akvatorija. U tijeku škole jedrenja mentori sa djecom plove u školskog gajeti Kurnatarica na latinsko jedro, koja je u vlasništvu udruge Latinsko idro, kako bi djecu podučili pomorskim vještinama. Škola jedrenja se održava u…

Read more

Kuća Latinskog idra

Projekt Kuća Latinskog idra je uređenje i opremanje postojeće građevine koju je udruga Latinsko idro dobila na korištenje od Župe sv.Mihovila Murter, u vremenskom trajanju od deset godina. Kuća Latinskog idra nosi duboko značenje koje uključuje stvaranje jedne inovativne, komunikativne i kreativne sredine u kojoj je moguće raditi, surađivati, dijeliti inicijative i ideje te proširiti…

Read more

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.